Analiza Zagrożeń 4

| |
Construction Safety Council

Summary Statement

Krótkie podsumowanie tego, co pracownicy muszą wiedzieć, aby uniknąć obrażeń lub gorsze od porażeń, upadki, uderzenie przez obiekt lub złapany pomiędzy.

Ogólne bezpieczeństwo zatrudnionych

Porazenie pradem Ochrona przed upadkiem Uderzony przez Zlapany pomiedzy

Każdy zatrudniony musi rozumieć że jest pewna odpowiedzialność którą musi ponieść by zapewnić swoje bezpieczeństwo na miejscu budowy.By utrzymać poziom bezpieczeństwa każdy zatrudniony musi przestrzegać następujących podstawowych wskazówek:

 1. Nalegaj by otrzymać i zweryfikować kopię prowadzonego przez spółkę programu bezpieczeństwa i zdrowia przed rozpoczęciem pracy.
 2. Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa i regulaminów w miejscu pracy.
 3. Natychmiast zgłoś przełożonemu wszelki niebezpieczny sprzęt, materiały lub sytuacje.
 4. Natychmiast zgłoś przełożonemu wszelkie wypadki lub obrażenia.
 5. Jeżeli nie masz pewności co do narzędzi lub Sprzętu Ochrony Osobistej niezbędnego do wykonania zadania, natychmiast zapytaj przełożonego.
 6. Znaj numery telefonów alarmowych i czynności jakie należy podjąć podczas nagłego wypadku.
 7. Utrzymaj strefę pracy bezpieczną i w czystości monitorując odpady i inne materiały w strefie pracy.
 8. Bierz udział w szkoleniach na temat bezpieczeństwa I zadawaj pytania jeżeli nie rozumiesz tematyki.
 9. Bądź dobrym przykładem dla innych.
 10. Pracuj z innymi by utrzymać bezpieczne środowisko pracy.
 11. Ostrzegaj innych pracowników na miejscu o zagrożeniach jakie mogą stworzyć

Illustration of workers

Sprzątanie

Obszary w środku i dookoła budowy mogą stać się bardzo niebezpieczne dla pracowników jeśli pozwoli się kumulować odpadom wytworzonym przez czynności.

Przestrzegaj tych rad by utrzymać swoje miejsce pracy czyste i zminimalizować potencjalne obrażenia:

 1. Wszystkie podłogi, chodniki I schody muszą być utrzymywane w dobrym stanie. Utrzymuj je wolne od wszystkiego co może spowodować zagrożenie poślizgnięcia się lub potknięcia.
 2. Nie pozwól odpadom kumulować się w obszarach pracy (dookoła kozłów do piłowania, miejsc cięcia, skrzyni na narzędzia). Podtrzymuj rutynowe działania w zakresie dysponowania odpadami w regularnych odstępach.
 3. Utrzymuj odpowiednie oświetlenia wszystkich obszarów pracy.
 4. Używaj koszów na odpady, puszek na śmieci i kontenerów w celu zapobiegnięcia kumulacji odpadów
 5. Upewnij się że nie ma wystających gwoździ na luźnych lub przymocowanych materiałach które mogą rozedrzeć ubranie, spowodować otarcie lub przekłucie.
 6. Umieszczaj znaki i używaj taśmy ostrzegawczej lub oznaczającej niebezpieczeństwo gdzie zagrożenia w miejscu pracy mogą nie zostać zauważone z łatwością.
 7. Upewnij się, że powierzchnie terenu są mocne i poziome przez rozstawieniem drabiny składanej lub innej.

Illustration of correct housekeeping

Bezpieczeństwo transportu i przeładunku materiałów

Spiętrzone materiały mogą spaść i zmiażdżyć pracownika, należy upewnić się, że materiał jest właściwie podtrzymywany i że pracownicy i sprzęt mogą poruszać się swobodnie wokół miejsca pracy.

Należy przestrzegać tych reguł bezpieczeństwa przy transporcie I przeładunku materiałów:

 1. Składać materiały w rzędach, na stojakach, sczepione, w blokach lub używać innych metod w celu zapobieżenia ześlizgnięciu się lub spadnięciu.
 2. Utrzymywać w czystości, bez materiałów i odpadów z miejsca pracy wszystkie dojścia, przejścia i ścieżki dla zmotoryzowanego sprzętu używanego na miejscu.
 3. Rozdzielać niekompatybilne materiały podczas przechowywania; benzynę i inne materiały łatwopalne z dala od źródeł ciepła.
 4. Stertować materiały pakowane w worki, ciągnąć je za warstwy do tyłu, używać metody na zakładkę do worków, gdy wysokość lub ilość worków przekracza dziesięć.
 5. Przechowywać dokładną ilość materiałów, która będzie użyta natychmiast na rusztowaniu, przejściach lub wyspach.
 6. Stertować surowiec drzewny na twardym gruncie i podtrzymywać go w ten sposób by pozostawał stabilny i samowystarczalny.
 7. Upewnić się, że zastosowano środki ostrożności podczas zdejmowania pasów z surowca drzewnego lub cegieł dostarczonych do miejsca pracy.
 8. Podczas stertowania cegieł lub bloków upewnić się, że sterty są zmniejszane by zapobiec przewróceniu się lub spadnięciu.

illustration of material handling safety

Sprzęt ochrony osobistej

Ochrona Oczu i Twarzy

 1. Należy włożyć okulary ochronne oraz osłony na twarz w każdym czasie gdy wykonywana jest praca która może spowodować wtargnięcie ciał obcych do oczu.
 2. Należy ją nosić podczas wystawienia na zagrożenie elektryczne, włączając w to pracę na systemach elektrycznych pod napięciem.
 3. Ochraniacze na oczy i twarz – wybierz właściwe dla spodziewanych zagrożeń.

Ochrona Stóp

 1. Pracownicy budowlani winni nosić obuwie robocze lub buty z podeszwą antypoślizgową i odporną na dziurawienie.
 2. Obuwie z ochroną palców noszone jest dla zapobiegnięcia zmiażdżeniu palców u stóp podczas pracy przy ciężkim sprzęcie lub spadających obiektach.

Ochrona rąk

 1. Rękawice winny być dopasowane..
 2. Pracownicy winni nosić rękawice właściwe dla wykonywanej pracy (rękawice gumowe do ciężkich prac przy betonie, rękawice do spawania; rękawice izolowane podczas narażenia na niebezpieczeństwo elektryczne).

Ochrona głowy

 1. Należy nosić twarde nakrycia głowy wszędzie tam gdzie występuje możliwość spadania przedmiotów z góry, uderzeń w głowę przez ciała stałe lub przypadkowego kontaktu głowy ze stwarzającą zagrożenie elektryką.
 2. Twarde nakrycia głowy – należy rutynowo sprawdzać je pod kątem wgnieceń, pęknięć lub pogorszenia, należy wymieniać je po mocnym uderzeniu lub kopnięciu prądem, utrzymywać w dobrej kondycji.

Ochrona Słuchu

 1. Należy używać zatyczek do uszu/ochraniaczy w strefach o wysokim hałasie gdzie używa się pił łańcuchowych lub ciężkiego sprzętu; należy regularnie czyścić lub wymieniać zatyczki do uszu.

 

Illustration Personal protective equipment

Zagrożenia dla zdrowia

Zagrożenia dla zdrowia pracownika mogą pochodzić z obszarów, które w niektórych wypadkach mogą zostać przeoczone. Niektóre z tych zagrożeń pojawiają się w związku z materiałami używanymi na budowie lub mogą być wytworem działalności z jednego z lub kilku miejsc pracy.

Szkolenie winno być zapewnione wszystkim pracownikom w zakresie jak substancje w pracy mogą negatywnie oddziaływać na ich zdrowie i samopoczucie. Wystawienie na Azbest, Ołów i Krzemionkę zostały zidentyfikowane jako zagrożenie dla zdrowia w miejscach pracy na budowie.

AZBEST

 • Używany w starszych budowlach do izolacji, ocieplania i ochrony przeciwpożarowej
 • Używany w elektryce, hydraulice i przy dachach dla izolacji ciepła i ochrony przeciwpożarowej.
 • Wdychanie włókien azbestu może spowodować poważne choroby, raka płuc, i/lub zwapnienia w płucach. Od połowy lat 80-tych wiele zastosowań azbestu zostało zabronionych w wielu krajach.

OŁÓW

 • Ponieważ bardzo łatwo pracuje się z ołowiem i jest on odporny na korozję, ma on szerokie zastosowanie w budownictwie, zewnętrznych pokryciach złączeń dachu, lutach rur i w farbach.
 • Ołów jest silnie neurotoksyczny i akumuluje się w tkance miękkiej i kościach przez długi czas i może spowodować dysfunkcje układu krwionośnego i mózgu.
 • Ołów może cały czas zostać znaleziony w szkodliwych dawkach w winylu (taki jak używany jest w przewodach rurowych i izolacji przewodów elektrycznych).
 • Stare farby nie powinny być zrywane poprzez piaskowanie ponieważ powstaje przy tym wdychalny kurz.

KRZEMIONKA

 • Krzemionka znajduje się powszechnie w naturze jako piasek luk kwarc, jest głównym składnikiem większości rodzajów szkła i substancji takich jak beton, zaprawa murarska, tynki i kamień.
 • Wdychanie krzemionkowego kurzu w bardzo małych ilościach przez długi okres czasu może prowadzić do bronchitu, lub (znacznie rzadziej) raka, jako że kurz składa się w płucach stale drażniąc je i obniżając pojemność płuc (krzemionka nie rozpuszcza się w czasie).

Ochrona przed tymi zagrożeniami dla zdrowia w miejscu pracy

 • Zasady by unikać wystawienia (do pracy - tylko specjalnie wyszkoleni pracownicy)
 • kontrole inżynieryjne (tak jak cięcie na mokro bloków lub betonu)
 • Sprzęt Ochrony Osobistej (respirator)
 • Jeżeli pracodawca prosi o noszenie respiratora, dodatkowe szkolenie i ocena medyczna muszą zostać zapewnione przez pracodawcę przed rozpoczęciem noszenia respiratora.

Illustration Health hazards wrong way

Hazard icons

Illustration Health hazards right way

Bezpieczeństwo pracy na drabinie

 1. Wybierz właściwy sprzęt. Używaj drabin głównie do wspinania się z lub na inne poziomy.
 2. Wybierz właściwą długość drabiny.
 3. Tabliczka informacyjna na drabinie powszechnie używanej informuje o maksymalnej dopuszczalnej wadze. Używaj wyłącznie typu drabin I, lA, or IAA. Szczeble drabiny, podkładka i stopnie muszą być równolegle, poziomo i równo rozmieszczone.
 4. Szczeble i stopnie metalowej drabiny muszą być wyżłobione lub chropowate by zminimalizować ślizganie się. Boczne poręcze muszą być w odległości minimum 11.5 cali.
 5. Jeżeli używasz dwóch lub więcej drabin by dosięgnąć jedno z miejsc, muszą one mieć platformę lu1b podłoże pomiędzy nimi..
 6. Części drabiny muszą być gładkie by nie powodować przekłucia, przecięcia lubrozdarcia ubrania..
 7. Drewniane drabiny nie mogą być malowane pokryciem maskującym uszkodzenia.
 8. Drabiny składane: Wszystkie cztery nogi muszą być na twardym poziomym podłożu. Rozpórki muszą być całkowicie otworzone.
 9. Nigdy nie wspinaj się na krzyżujących się klamrach. Nigdy nie opieraj rozkładanej drabiny o ścianę.
 10. Drabiny proste i przedłużane: Podstawa drabiny winna być 1 stopę od budynku (lub podpory góry(takich jak okap ) na każde 4 stopy długości drabiny w stanie spoczynku. Liczenie szczebli pozwoli na dobrą ocenę długości: szczeble są w odległości około jednej stopy.
 11. Podczas pracy ze wspinaczki utrzymuj się w pozycji pomiędzy poręczami drabiny.

Illustration of ladder safety

Chroń siebie - uprzęże upadkowe

Gdy wymagana jest ochrona na wypadek upadku, upewnij się że posiadasz odpowiedni system ochronny przeciw upadkom, posiadaj wiedzę jak działa i przeszkol się jak go używać – i używaj go.

Gdzie eliminując zagrożenie, bariery ochronne lub sieci bezpieczeństwa nie zadziałają, musisz posiadać Sprzęt Ochrony Osobistej (SOO) – system powstrzymujący spadanie i osobiste systemy hamujące upadek. System przeciw upadkowi zapobiega upadkowi.

System hamujący upadek zatrzymuje upadki.

Będziesz potrzebował uprzęży na całe ciało jeżeli używasz jednego z tych systemów Uprząż na całe ciało posiada pasy noszone dookoła korpusu i ud z jednym lub więcej pierścieniami typu D z tyłu by przypiąć uprząż do innych części systemu. Wybór Uprzęży

 1. Poznaj rodzaje niebezpieczeństw związanych z upadkiem w twoim zawodzie.
 2. Upewnij się, że uprząż pasuje i jest wygodna, w celu zapobieżenia napięciu ciała. Możesz otrzymać podkładki na ramiona i plecy by zredukować nacisk uprzęży. Uprząż skrzyżowana na klatce piersiowej jest bardziej wygodna dla kobiet i może zmniejszyć siniaki gdy spadanie jest zahamowane.

Szkolenie

 1. Pracodawca musi dopasować i przeszkolić każdego pracownika w zakresie używania sprzętu.
 2. Kompetentna osoba musi przeszkolić pracowników w zakresie ryzyk upadku, rodzajów zagrożenia upadkiem, jak się ochronić i innych niebezpieczeństw i ograniczeń w używaniu ochrony przedupadkowej.** Szkolenie musi obejmować wszystko co może się przydarzyć, tak jak zwisanie, uprząż i ratunek.
 3. Jeżeli miejsce pray zmienia się lub zmieniony jest rodzaj sprzętu chroniącego przed upadkiem, pracownicy używający sprzętu muszą zostać ponownie przeszkoleni.

Illustration correct harness use

Rusztowania

 1. Wszystkie rusztowania winny być sprawdzane codziennie przez uprawnioną osobę
 2. Wzniesione na mocnej sztywnej podstawie
 3. W użyciu znajdują się płyty bazowe i legary
 4. Związane, jeśli potrzeba ze strukturą budynku
 5. Na miejscu bariery ochronne, górne poręcze, tablice u podnóża i przejściowe)
 6. Wytrzymałe i porządne deski używane na wszystkich poziomach pracy
 7. Zapewniony właściwy dostęp

Ogólne wymogi

 1. Asekuruj własną wagę i czterokrotnie zamierzony załadunek
 2. Platforma całkowicie pokryta deskami lub klepkami (bez przerw większych niż 1”)
 3. Przedni kraniec platformy nie większy niż 14” od frontu pracy
 4. Deski wykraczają najmniej 6” lecz nie więcej niż 12” poza poprzednie podparcie
 5. Deski nakładają się 12” na podparcia
 6. żadnych mieszanych komponentów rusztowania
 7. Jeżeli wyżej niż w stosunku 4:1, wstrzymany od pochylania
 8. Utrzymuj czystość linii zasilających
 9. Zakaz pracy podczas burz I silnego wiatru
 10. Ochrona przed upadkiem wymagana na 10’
 11. Żadnych krzyżujących się klamer wspinaczkowych dla dostępu

illustration of correct scafold use

Dźwigi napowietrzne – rady bezpieczeństwa

Głównymi przyczynami śmiertelnych wypadków są upadki, porażenie prądem, zapaści i obsuniecia.

 1. Upewnij się że pracownicy którzy obsługują dźwigi napowietrzne są właściwie przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użycia sprzętu.
 2. Utrzymuj I obsługuj platformy do podnoszenia w zgodzie ze wskazówkami producenta.
 3. Nigdy nie lekceważ hydraulicznych, mechanicznych lub elektrycznych urządzeń bezpieczeństwa.
 4. Nigdy nie przesuwaj sprzętu z pracownikami na podniesionej platformie o ile nie jest to dozwolone przez producenta.
 5. Nie pozwalaj pracownikom znajdować się z zagrożeniem nad głową, takimi jak legary, belki i poręcze kosza. Ruch podnośnika może zmiażdżyć pracowników.
 6. Utrzymuj minimalną czystość najmniej 10 stóp lub 3 metrów, od najbliższej linii napowietrznej.
 7. Zawsze uznawaj linie zasilające, druty i inne przewodniki jako będące pod napięciem, nawet jeśli są na dole lub wydają się być izolowane.
 8. Używaj pasów do mocowania ciała ze sznurem przyczepionym do bariery lub koszyka by zapowiedz wyrzuceniu lub wyciągnięciu pracownika z kosza.
 9. Ustaw hamulce I używaj klina kołowego podczas nachylenia.
 10. Używaj wysięgnika, jeśli jest przewidziany.
 11. Nie przekraczaj sprzętowych limitów załadunku. Pozwalaj na łączną wagę pracownika, narzędzi i materiałów.

Illustration aerial lift wrong way

Illustration aerial lift right way.

Naziemne linie zasilające

Naziemne i podziemne linie zasilające w miejscu pracy są szczególnie niebezpieczne ponieważ przewodzą niezmiernie wysokie napięcie. Śmiertelne porażenie prądem jest głównym niebezpieczeństwem, ale poparzenia i upadki z elewacji są również zagrożeniem. Używanie narzędzi i sprzętu który może kontaktować z liniami zasilającymi powoduje wzrost ryzyka.

Przykłady Sprzętu Który może kontaktować z liniami zasilającymi

 1. Aluminiowe rolki do malowania
 2. Spychaczo –koparka
 3. Betonowe pompki
 4. Dźwigi
 5. Platformy długoramienne wykończone cementem
 6. Metalowe materiały budowlane
 7. Metalowe drabiny
 8. Wywrotka
 9. Rusztowania

Jak uniknąć niebezpieczeństwa?

 1. Szukaj wskaźników linii naziemnych i podziemnych. Rozmieszczaj znaki ostrzegawcze.
 2. Zgłoś zakładom użyteczności lokalizacje spalonych linii zasilających.
 3. Pozostań minimum 10 stóp z dala od naziemnych linii zasilających.
 4. Załóż że linie naziemne są pod napięciem, chyba że masz inną wiedzę.
 5. Odłącz zasilanie i uziemnij linie podczas pracy obok nich. Inne ochronne środki obejmują też osłanianie lub izolowanie linii
 6. Używaj nie przewodzących drewnianych lub wykonanych z włókna szklanego drabin podczas pracy obok nich


Illustration Overhead powerlines right way

Bezpieczeństwo pracy z eletrycznością

 1. Uziemienie jest wymagane na wszystkich gniazdkach o 120 Voltowych pojedynczych fazach tymczasowego zasilania w miejscach pracy.
 2. Szoki, poparzenia i śmiertelne wypadki mogą być rezultatem kontaktu z “żywym” odrutowaniem lub wadliwym sprzętem.
 3. Pomyśl o środowisku w którym będziesz używał sprzętu elektrycznego, mokre i zawilgotniałe lokalizacje zwiększają zagrożenie pracy.
 4. Upewnij się, że sprawdziłeś wszystkie przewody, okablowanie, narzędzia i gniazda przed użyciem.
 5. Używaj tylko przedłużaczy trójżyłowych zaprojektowanych dla ciężkich lub bardzo ciężkich prac.
 6. Szukaj przeciętych, przetartych lub nadciągniętych izolacji na gniazdkach okablowania.
 7. Nie używaj taśmy do naprawienia lub maskowania uszkodzonego przewodu.
 8. Zapewnij by wszystkie trzy bolce wtyczki posiadały nietknięty bolec uziemienia i nigdy nie usuwaj bolca uziemienia.
 9. Jeżeli przewód jest uszkodzony upewnij się że posiada oznakowanie „Nie używać” lub zostanie odpowiednio naprawiony przez kwalifikowanego elektryka.

Illustration Electrical safety wrong way
Illustration Electrical safety right way

Zagrożenia narzędziami zasilanymi energią

Rodzaje narzędzi zasilanych energią wyszczególnione są przez rodzaj zasilania: elektryczne, pneumatyczne, paliwami płynnymi, hydrauliczne, wprowadzone w ruch prochem. W celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z użyciem narzędzi zasilanych energią pracownicy winni przestrzegać następujących ogólnych środków ostrożności:

 1. Nigdy nie nosić narzędzi za przewód lub wąż.
 2. Nigdy nie szarpać przewodu lub węża w celu odłączenia go z gniazda.
 3. Trzymać przewody lub węże z dala od ciepła, oleju i ostrych krawędzi.
 4. Odłączać narzędzie gdy nie jest używane, przed konserwacją lub czyszczeniem i podczas zmiany akcesoriów takich jak ostrza, wiertła i przecinaki.
 5. Utrzymać wszystkie osoby nie wykonujące pracy w bezpiecznej odległości od miejsca wykonywania pracy.
 6. Zabezpieczyć pracę zaciskami lub imadłem uwalniając obie ręce do obsługi urządzenia.
 7. Unikać przypadkowego uruchomienia. Nie trzymać palców na przycisku startu podczas noszenia podłączonego urządzenia
 8. Utrzymywać narzędzia z ostrożnością, utrzymywać je ostre i czyste z najwyższąstarannością.
 9. Przestrzegać wskazówek w instrukcji obsługi dla smarowania i wymiany akcesoriów.
 10. Upewnić się by trzymać dobrą równowagę i balans podczas obsługi urządzenia.
 11. Nosić właściwy dla wykonywanego zadania strój. Poluzować ubranie, wiązania lub biżuterię, które mogą zostać złapane w ruchome części. 12. Usunąć uszkodzone przenośne urządzenia elektryczne z użycia i oznaczyć je “Nie używać.”

Illustration Power tool hazards wrong way

Illustration Power tool hazards right way

Ochrona maszyn

Punkt obsługi jest miejscem gdzie praca jest wykonywana na materiałach, taka jak cięcie, modelacja, rozwiercanie lub formowanie z surowca.

Te składniki obejmują koła zamachowe, rolki, pasy, pręty łączące, złączki, krzywki, wałki, łańcuchy, korby i biegi.

Zmiażdżone ręce i ramiona, uszkodzone palce i kończyny, skaleczenia i otarcia – ochraniacze są istotne dla ochrony pracowników przed urazami do uniknięcia.

 1. Osłony nie mogą stwarzać potencjalnego zagrożenia I muszą być przyczepione do maszyny gdzie tylko możliwe.
 2. . Jeżeli osłony nie mogą być przyczepione do maszyny, przyczep je gdziekolwiek indziej.
 3. Ruch rotacyjny może być niebezpieczny, nawet łagodnie, wolno obracające się wałki mogą chwycić włosy i ubranie. Zagrożenia związane z ruchomym punktem zacisku spowodowane są przez obracające się części maszynerii.
 4. Punkty zacisku mogą pojawiać się pomiędzy obracającymi a stałymi częściami, które mogą powodować strzyżenie, kruszenie lub ścieranie
 5. Ruchy posuwisto zwrotne mogą być niebezpieczne ponieważ podczas ruchu do tyłu I do przodu lub w górę i w dół pracownik może zostać uderzony lub złapany pomiędzy ruszającą się i stałą część.
 6. Przedmioty z ruchem prostym w linii ciągłej stwarzają zagrożenie ponieważ pracownik może być uderzony lub złapany w miejsce uścisku lub strzyżenia przez ruszającą się część.
 7. Akcja cięcia może obejmować ruch rotacyjny, posuwisto zwrotny lub krzyżowy.
 8. Niebezpieczeństwo cięcia istnieje w punkcie obsługi gdzie mogą wystąpić obrażenia palców, ramion lub ciała i gdzie latające drzazgi lub strzępy materiałów mogą uderzyć w głowę, w szczególności w okolice oczu lub twarzy.

Illustration machine guarding wrong way
Illustration machine guarding right way

Bezpieczeństwo przy rowie i wykopach

Każdy zatrudniony pozostający w rowie winien być chroniony przed nagłym zapadnięciem przez odpowiedni system ochronny.

Niektóre z systemów ochronnych dla rowów to:

 1. Rów został odpowiednio nachylony dla stabilności
 2. Wycinaj by utworzyć odsunięte szczeble
 3. Asekurowany systemem utworzonym ze słupków, belek, podpórek lub opierzenie i lewarki hydrauliczne
 4. Asekurowany przez skrzynię do rowu w celu ochrony pracowników znajdujących się w rowie.
 5. Dodatkowo, wykopane lub inne materiały muszą pozostawać minimum 2 stopy za brzegiem rowu
 6. Bezpieczne sposoby wyjścia do 25 stóp muszą być zapewnione pracownikom w rowie

Także miej na uwadze następujące czynniki, które mogą wpłynąć na stabilność rowu.

 1. Umiejscowie ruchu
 2. Zmiany warunków pogodowych
 3. Wibracje wywołane maszynami
 4. Warunki fizyczne sąsiadujących powierzchni
 5. Powierzchnia wód gruntowych lub woda w rowie
 6. Napowietrzne lub podziemne użyteczności

Illustration Trench and excawation safety wrong way

Illustration Trench and excawation safety right way

Dźwigi i oprzyrządowanie do montażu

Właściwie zabezpieczony załadunek z odpowiednim oprzyrządowaniem jest istotny dla każdego podnoszenia wykonywanego przez maszyny w miejscu pracy. Jeśli oprzyrządowanie spadnie może spowodować poważne uszkodzenia a nawet śmierć.

Przed podniesieniem załadunku wszystkie składniki oprzyrządowania powinny być ocenione by upewnić się że wytrzymają siły załadunku.

Przestrzegaj tych zasad bezpiecznej pracy

 1. Osłaniaj wszystkie wystawione biegi, obracające się trzonki, rolki, przepustnice i inne ruchome części by zapobiec ich kontaktowi z pracownikami.
 2. Osłaniaj lub zablokuj kołyszący promień dźwigu by ograniczyć i uniemożliwić wejście pracowników do środka i powalenie przez maszynę.
 3. Skontroluj cały oprzyrządowanie przed każdym podniesieniem, to winno obejmować wszystkie pasy, łańcuchy, liny używane do wspomagania I podnoszenia materiałów.
 4. Niezwłocznie Usuń z użycia jakikolwiek wadliwy sprzęt.
 5. Upewnij się że sprawdziłeś wszelkie haki, kleszcze i inne urządzenia do podnoszenia pod kątem ich nominalnego załadunku.
 6. Jasno zawiadom wszystkich pracowników na miejscu, że nikomu nie wolno pracować pod załadunkami.
 7. Upewnij się, że osoba odpowiedzialna za sygnalizację dla operatora dźwigu pozostaje w zasięgu wzroku operatora i została wyszkolona do właściwego używania sygnałów.

Illustration of cranes and rigging use wrong way

Illustration of Crane and Rigging use right way

Bezpieczeństwo ruchu w strefie pracy

 1. Strefy Pracy wymagają kontroli ruchu identyfikowanej przez znaki, stożki, baryłki i barierki.
 2. Kierowcy, pracownicy piesi i przechodnie muszą widzieć i rozumieć właściwe trasy.
 3. Urządzenia do kontroli ruchu, sygnalizacja i tablice ogłoszeniowe mogą kierować kierowców na ścieżki poza miejsca gdzie wykonywana jest praca.
 4. Zatwierdzone urządzenia do kontroli ruchu, w tym stożki, baryłki, barierki, słupki mogą być także używane wewnątrz stref pracy.
 5. Ochrona Stref Pracy: Różne betonowe, wodne, piaskowe i składane barierki, poduszki ochronne oraz tłumiki zamontowane w bagażniku mogą pomóc w ograniczeniu ingerencji kierowców w budowli stref pracy.
 6. Nadzur ruchem: Osoby kierujace ruchem powinni nosić mocno widoczną odzież z fluorescencyjnym tyłem i wykonaną z odblaskowego materiału. Winno ono czynić pracowników widocznymi z co najmniej 1,000 stóp w każdym kierunku. Sprawdź metkę lub opakowanie by zapewnić, iż odzież spełnia standardy klasy 2 lub 3. Kierowcy winni być ostrzeżeni znakami o tym, iż na przedzie znajdują się osoby kierujaca ruchem. Osoby kierujace ruchem winni używać łopatek z oznaczeniem STOP/ ZWOLNIJ, łopatek ze światłami lub chorągiewek (tylko w nagłych wypadkach).
 7. I Szkolenie: Osoby kierujace ruchem muszą zostać przeszkoleni/uzyskać certyfikat i używać zatwierdzonych metod do sygnalizacji.
 8. Jazda: Na pojazdach i sprzęcie należy używać rekomendowanych przez producenta pasów bezpieczeństwa i ochrony przed przewróceniem się..

Illustration of work zone traffic safety